JM Kapitalmarknadsdag, 27 november, Stockholm

Talare

Johan Skoglund
VD och koncernchef

Pär Vennerström
Affärsenhetschef

Sören Bergström
Affärsenhetschef och Inköpsdirektör

Martin Asp
Affärsenhetschef

Peter Neuberg
Affärsenhetschef

Claes Magnus Åkesson
Ekonomi- och finansdirektör

Agenda

  • JM-koncernen, Johan Skoglund, VD och koncernchef
  • JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling, Pär Vennerström, Affärsenhetschef
  • JM Bostad Riks och Centrala inköp, Sören Bergström, Affärsenhetschef och Inköpsdirektör
  • JM Utland, Martin Asp, Affärsenhetschef
  • JM Entreprenad, Peter Neuberg, Affärsenhetschef
  • Stark balansräkning, Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör
  • JM 2015 - 2016, Johan Skoglund, VD och koncernchef