JM Kapitalmarknadsdag, 23 november 2017, Stockholm

Top

agenda

         Johan Skoglund, VD och koncernchef

 

         Pär Vennerström, Affärsenhetschef

 

        Sören Bergström, Affärsenhetschef och Inköpsdirektör

 

         Martin Asp, Affärsenhetschef

 

         Peter Neuberg, Affärsenhetschef

 

         Per Lundquist, Chef Verksamhetsutveckling

 

         Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör

 

       Johan Skoglund, VD och koncernchef

 

Talare

Johan Skoglund

VD och koncernchef

Peter Neuberg Affärsenhetschef JM Entreprenad

Pär Vennerström Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling

Sören Bergström

Affärsenhetschef JM Bostad Riks och Inköpsdirektör

Per Lundquist

Chef Verksamhetsutveckling

Martin Asp

Affärsenhetschef JM Utland

Claes Magnus Åkesson Ekonomi- och finansdirektör